ติดตั้งระบบ WIFI , HOTSPOT , วางระบบ WIFI , ติดตั้ง AP , ติดตั้ง ACCESS POINT , วางระบบ อินเตอร์เน็ตไร้สาร

Config Cisco

Config Cisco

Config Cisco

windows8

lan

admn


Host by upload.admin.in.th

ติดตั้งระบบ WIFI , HOTSPOT , วางระบบ WIFI , ติดตั้ง AP , ติดตั้ง ACCESS POINT , วางระบบ อินเตอร์เน็ตไร้สาร , ติดตั้ง wireless , วางระบบ wireless

ติดตั้งระบบ WIFI ด้วยทีมงานคุณภาพที่มากด้วยประสบการณ์ที่ ทำการ วางระบบ อินเตอร์เน็ตไร้สาร มานานกว่า 15 ปี ทำให้เรารู้ถึงปัญหาการ วางระบบ wireless ซึ่งการ ติดตั้ง ACCESS POINT ไม่ใช่แค่งาน config อย่างเดียวมีเรื่องการของเดิน และติดตั้งสาย lan เราพร้อมติดตั้งทั้งระบบ เราเน้นงาน ติดตั้ง ACCESS POINT แบบคุณภาพ (ไม่ได้เน้นตัวสินค้าราคาถูกแล้วปัญหาเยอะ)

วางระบบ WIFI Absolute ให้การรับประกันการ วางระบบ wireless เป็นระยะเวลา 12 เดือน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า เราเลือกอุปกรณ์การ ติดตั้ง ACCESS POINT และทำงานด้วยมืออาชีพ
วางระบบ WIFI Absolute ให้บริการมากว่า วางระบบ wireless 15 ปี และด้วยความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า 500 ราย

ติดตั้ง ACCESS POINT UBiQUiTi UAP-3 - 300 Mbps
     วางระบบ WIFI สำหรับ solution นี้เหมาะกับพื้นที่ เป็นที่โล่งกว้าง เพราะตัวอุปกรณ์สามารถส่งสัญญาได้ไกล(มาก) ตัวอุปกรณ์ UBiQUiTi เป็นที่นิยมสำหรับ ติดตั้ง AP มากที่สุดในตอนนี้ (ไม่จำเป็นต้องเดินสายไฟ เป็นแบบ POE)

รายการ ราคา หมายเหตุ
UBiQUiTi UAP-3
3,200/ตัว
กรุงเทพ และ จังหวัดใกล้เคียง
ค่าติดตั้ง AP 1-3 จุด
800/จุด
กรุงเทพ และ จังหวัดใกล้เคียง
ค่าติดตั้ง AP 4- 10จุด
500/จุด
กรุงเทพ และ จังหวัดใกล้เคียง
ค่าติดตั้ง AP 11 ขึ้นไป
300/จุด
กรุงเทพ และ จังหวัดใกล้เคียง
เดินสายแลน ต่อจุด
โทรสอบถามราคา
กรุงเทพ และ จังหวัดใกล้เคียง

ติดตั้ง ACCESS POINT CISCO WAP440N
     วางระบบ WIFI สำหรับ solution นี้เหมาะกับพื้นที่ เป็นลักษณะ ห้อง ๆ เพราะตัวอุปกรณ์สามารถส่งสัญญาได้ครอบคลุม ตัวอุปกรณ์CISCO WAP440Nเป็นที่นิยมสำหรับ ติดตั้ง APตาม office มากที่สุด ( จำเป็นต้องใช้กับ switch POE หรือ จำเป็นต้องเดินสายไฟ)

รายการ ราคา หมายเหตุ
CISCO WAP440N
6,300 / ตัว
กรุงเทพ และ จังหวัดใกล้เคียง
ค่าติดตั้ง AP 1-3 จุด
800/จุด
กรุงเทพ และ จังหวัดใกล้เคียง
ค่าติดตั้ง AP 4- 10จุด
500/จุด
กรุงเทพ และ จังหวัดใกล้เคียง
ค่าติดตั้ง AP 11 ขึ้นไป
300/จุด
กรุงเทพ และ จังหวัดใกล้เคียง
เดินสายแลน ต่อจุด โทรสอบถามราคา กรุงเทพ และ จังหวัดใกล้เคียง
เดินสายไฟ ต่อจุด โทรสอบถามราคา กรุงเทพ และ จังหวัดใกล้เคียง

 


ติดตั้งระบบ WIFI , HOTSPOT , วางระบบ WIFI , ติดตั้ง AP , ติดตั้ง ACCESS POINT , วางระบบ อินเตอร์เน็ตไร้สาร , ติดตั้ง wireless , วางระบบ wireless

บางท่านอาจเรียก Wi-Fi ( อ่านว่า วาย-ฟาย ) แต่เพื่อนเรียก Wireless ( อ่านว่า วาย-เลส ) บางท่านเรียก Wireless โดนเพื่อนด่าว่าโง่ ต้องเรียก Wi-Fi เอ๊ะ แล้วมันคืออะไร ที่นี่จะอธิบายแบบง่าย ๆ ให้ฟังครับ


Wi-Fi หรือ Wireless หมายถึง เครือข่ายไร้สาย มักใช้กับระบบเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรหรือในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระบบเครือข่ายไร้สาย ( Wireless LAN : WLAN ) หมายถึงเทคโนโลยีที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง หรือกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกันได้ รวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกัน โดยปราศจากการใช้สายสัญญาณในการเชื่อมต่อ แต่จะใช้คลื่นวิทยุเป็นช่องทางการสื่อสารแทน การรับส่งข้อมูลระหว่างกันจะผ่านอากาศ ทำให้ไม่ต้องเดินสายสัญญาณ และติดตั้งใช้งานได้สะดวกขึ้น
ระบบเครือข่ายไร้สายใช้แม่เหล็กไฟฟ้าผ่านอากาศ เพื่อรับส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เครือข่าย โดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้อาจเป็นคลื่นวิทยุ (Radio) หรืออินฟาเรด (Infrared) ก็ได้

การสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สายมีมาตราฐาน IEEE802.11 เป็นมาตราฐานกำหนดรูปแบบการสื่อสาร ซึ่งมาตราฐานแต่ละตัวจะบอกถึงความเร็วและคลื่นความถี่สัญญาณที่แตกต่างกันในการสื่อสารข้อมูล เช่น 802.11b และ 802.11g ที่ความเร็ว 11 Mbps และ 54 Mbps ตามลำดับ และขอบเขตของสัญญาณคลอบคลุมพื้นที่ประมาณ 100 เมตรในพื้นที่โล่งและประมาณ 30 เมตรในอาคาร ซึ่งระยะทางของสัญญาณมีผลกระทบจากสิ่งรอบข้างหลายๆ อย่าง เช่น โทรศัพท์มือถือ ความหนาของกำแพง เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ รวมถึงร่างกายมนุษย์ด้วยเช่นกัน สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อการใช้งานเครือข่ายไร้สายทั้งสิ้น
การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายมี 2 รูปแบบ คือแบบ Ad-Hoc และ Infrastructure การใช้งานเครือข่ายไร้สายของผู้ใช้บริการทั่วไปจะเป็นแบบ Infrastructure คือมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) ของผู้ให้บริการเป็นผู้ติดตั้งและกระจายสัญญาณ ให้ผู้ใช้ทำการเชื่อมต่อ โดยผู้ใช้บริการจะต้องมีอุปกรณ์รับส่งสัญญาณเรียกว่า "การ์ดแลนไร้สาย" หรือชนิดใหม่จะทำมาเป็นชนิด USB เรียกว่า Wireless USB ( รูปร่างเหมือน ThumDrive ) เป็นอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ ทำหน้าที่รับส่งสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ไป Access Point ของผู้ให้บริการ

สรุปก็คือ การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบเครือข่าย เหมือนกับระบบแลน ( LAN ) ที่ใช้สายปกติ แตกต่างที่อุปกรณ์ทางกายภาพในการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ต้องใช้สายสัญญาณแต่อย่างใด โดยการใช้งานเครือข่ายไร้สายสามารถใช้บริการต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เหมือนเครือข่ายมีสายได้ปกติ เว้นแต่ว่าผู้ดูแลระบบเครือข่ายนั้นๆ จะปิดบริการบางบริการเพื่อความปลอดภัยของเครือข่ายได้เช่นกัน ซึ่งการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายช่วยให้การเชื่อมต่อง่ายขึ้น ประหยัดค่าสายสัญญาณและใช้งานได้ทุกที่ ที่มีสัญญาณเครือข่ายไร้สายไปถึง


Wi-Fi คืออะไร
Wi-Fi ( ย่อมาจาก wireless fidelity ) ก็คือองค์กรหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ทดสอบผลิตภัณฑ์ Wireless Lan หรือระบบ Network แบบไร้สายภายใต้เทคโนโลยีการสื่อสาร ภายใต้มาตราฐาน IEEE 802.11 ว่าอุปกรณ์ทุกตัวซึ่งต่างยี่ห้อกันนั้นมันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่มีปัญหา หากว่าอุปกรณ์ตัวนั้นผ่านตามมาตราฐานเขาก็จะปั๊ม ตรา Wi-Fi certified ซึ่งเป็นอันรู้กันว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นสามารถติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ตัวอื่นที่มีตรา Wi-Fi certified นี้ได้เช่นกัน แต่ทำไปทำมามันกลายเป็นคำศัพท์สำหรับอุปกรณ์ Lan ไร้สายไปโดยปริยาย จนบางคนก็เรียกกันจนติดปาก


Wireless คืออะไร
Wireless คือลักษณะของการใช้งานอุปกรณ์ด้านสื่อสารโทรคมนาคม แปลตรงตัวว่าไร้สาย ฉะนั้นอุปกรณ์อะไรก็ตามที่ติดต่อสื่อสารกันโดยไม่ใช้สายสัญญาณถือว่่าอุปกรณ์นั้นเป็น Wireless เหมือนกัน เพราะฉะนั้นจะเรียกอะไรก็เหมือนๆ กันครับไม่ผิด Wireless ก็ถูกครับ Wi-Fi ก็ถูกครับ


ลักษณะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์
Wi-Fi ได้กำหนดลักษณะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ภายในเครือข่าย WLAN ไว้ 2 ลักษณะคือโหมด Infrastructure และโหมด Ad-Hoc หรือ Peer-to-Peer

โหมด Infrastructure
โดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์ในเครือข่าย Wi-Fi จะเชื่อมต่อกันในลักษณะของโหมด Infrastructure ซึ่งเป็นโหมดที่อนุญาตให้อุปกรณ์ภายใน WLAN สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นได้ ในโหมด Infrastructure นี้จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ 2 ประเภทได้แก่ สถานีผู้ใช้ ( Client Station ) ซึ่งก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ( Desktop, Laptop, หรือ PDA ต่างๆ ) ที่มีอุปกรณ์ Client Adapter เพื่อใช้รับส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi และสถานีแม่ข่าย ( Access Point ) ซึ่งทำหน้าที่ต่อเชื่อมสถานีผู้ใช้เข้ากับเครือข่ายอื่น ( ซึ่งโดยปกติจะเป็นเครือข่าย IEEE 802.3 Ethernet LAN ) การทำงานในโหมด Infrastructure มีพื้นฐานมาจากระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ กล่าวคือสถานีผู้ใช้จะสามารถรับส่งข้อมูลโดยตรงกับสถานีแม่ข่ายที่ให้บริการ แก่สถานีผู้ใช้นั้นอยู่เท่านั้น ส่วนสถานีแม่ข่ายจะทำหน้าที่ส่งต่อ ( forward ) ข้อมูลที่ได้รับจากสถานีผู้ใช้ไปยังจุดหมายปลายทางหรือส่งต่อข้อมูลที่ได้ รับจากเครือข่ายอื่นมายังสถานีผู้ใช้

โหมด Ad-Hoc หรือ Peer-to-Peer
เครือข่าย Wi-Fi ในโหมด Ad-Hoc หรือ Peer-to-Peer เป็นเครือข่ายที่ปิดคือไม่มีสถานีแม่ข่ายและไม่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่น บริเวณของเครือข่าย Wi-Fi ในโหมด Ad-Hoc จะถูกเรียกว่า Independent Basic Service Set ( IBSS ) ซึ่งสถานีผู้ใช้หนึ่งสามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลกับสถานีผู้ใช้อื่นๆในเขต IBSS เดียวกันได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านสถานีแม่ข่าย แต่สถานีผู้ใช้จะไม่สามารถรับส่งข้อมูลกับเครือข่ายอื่นๆได้